Wiesława Walkowska
Wiesława Walkowska pełni funkcje prezesa klubu.
Iza Włodarczyk
Izabela Włodarczyk
Izabela Włodarczyk pełni funkcje sekretarza klubu.
magda zielinowska
Magdalena Zielnowska
Magdalena Zielnowska - członek zarządu.
Maja Wojciech
Maja Wojciech - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Grabowy
Iwona Grabowy - sekretarz Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Stanek
Katarzyna Stanek - członek Komisji Rewizyjnej