Szkolenie szachowe dla dorosłych

Szkolenie szachowe dla dorosłych

W lutym/marcu w Jezierzycach Kościelnych odbyło się podstawowe szkolenie dla dorosłych. Kurs był zorganizowany przy współpracy klubu Seniora w Jezierzycach, Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach i szkoleniowców z UKS ZSO Włoszakowice. zajęcia szachowe odbywały się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Jezierzycach. Szkolenie zakończyło się turniejem szachowym. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki - piękne szachownice. ...
Read More
Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

W dniu 5 lutego 2024 r. Wójt Gminy Włoszakowice pan Robert Kasperczak i sekretarz klubu pani Izabela Włodarczyk podpisali umowę na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu. Otrzymaną dotację w wysokości 44 100 zł. zgodnie ze złożoną ofertą Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Włoszakowice przeznacza na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy. W imieniu zawodników bardzo dziękujemy. https://gosir.wloszakowice.pl/component/k2/kluby-sportowe-z-gminnymi-dotacjami ...
Read More
<strong>Turniej styczniowy dla najmłodszych</strong>

Turniej styczniowy dla najmłodszych

W styczniu dzieci z klas pierwszych i przedszkola w ramach zajęć szachowych rozegrały turniej szachów szybkich. Klasyfikacja końcowa turnieju: Jakub Rutkiewicz, Dawid Wilczak, Olaf Beba, dziewczynka z najwyższym wynikiem - Anna Dąbrowska. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki. ...
Read More
Grand Prix szachy szybkie

Grand Prix szachy szybkie

Klasy 2 W styczniu/lutym 2024 r. zostały rozegrane kolejne  turnieje Grand Prix w szachach szybkich. W turnieju drugim końcowa klasyfikacja była następująca: Tymon Soroko, Makar Lysychenko i Miron Beba. Dziewczynka z najwyższym wynikiem to Magdalena Bazylewicz. Wyniki turnieju trzeciego są następujące: Wiktor Draber, Makar Lysychenko, Mieszko Kuźniak. Najwyższy wynik wśród dziewczynek miała Magdalena Bazylewicz. Na zakończenie cyklu turniejów wręczono medale dla dzieci z najwyższym wynikiem, a otrzymali je: Makar Lysychenlko, Wiktor Draber, Tymon Soroko, Wśród dziewczynek klasyfikacja końcowa była następująca: Magdalena Bazylewicz, Zofia Frąckowiak, Hanna Primel. Cykl turniejów odbył się dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach i dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach pana Jarosława Zielonki. ...
Read More
Kurs dla nauczycieli Edukacja przez Szachy w Szkole

Kurs dla nauczycieli Edukacja przez Szachy w Szkole

https://wzszach.poznan.pl/wydarzenia/zaproszenia/1416-kurs-dla-nauczycieli-edukacja-przez-szachy-w-szkole  Kurs dla nauczycieli „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie wielkopolskim Organizator: Wielkopolski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego Miejsce: Włoszakowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ul.K.Kurpińskiego 30 64-140 Włoszakowice Terminy zjazdów: 13-14 kwiecień 2024 r. (stacjonarnie) 20-21 kwietnia 2024 r.(on-line), 27 – 28  kwietnia 2024 r.(stacjonarnie). Program: otrzymają uczestnicy drogą mailową (po weryfikacji zgłoszeń) Opłaty: Opłata za kurs w wysokości 700 zł płatna do 25.03.2024 r. na konto Wielkopolski Związek Szachowy 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36 Santander Bank Oddział/Poznań 30 1090 1737 0000 0001 5559 3686 (tytuł przelewu: „imię i nazwisko - kurs szachowy dla nauczycieli”). Osoby legitymujące się minimum III kategorią szachową - potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej - mogą być zwolnione z części szachowej, i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 350 zł. Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Polskiego Związku Szachowego i materiały szkoleniowe. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły/przedszkola, w której aktualnie...
Read More

Zajęcia szachowe

Zajęcia szachowe sobota 10.02.2024 r. 9.00-13.00 grupa p. Wiesława Janochy 9.00-13.00 grupa p. Jonasza Walkowskiego 9,00-11.00 przedszkolaki i klasa 1 grupa średniozaawansowana 11.00-13.00 grupa początkująca przedszkole i klasa 1...
Read More
Podsumowanie 2023

Podsumowanie 2023

W roku 2023 działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach była możliwa dzięki wsparciu finansowemu: Banku Spółdzielczemu we Włoszakowicach; Spółdzielczej Grupie Bankowej; Gminnemu Ośrodkowi Sportu we Włoszakowicach; Starostwu Powiatowemu Leszno; Zespołowi Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO Włoszakowice otrzymał w roku 2023 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Klub” – edycja 2023. Kwota dofinansowania 10.000 zł została przeznaczona na szkolenie juniorów i młodzików w dyscyplinie szachy. Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki. W imieniu Zarządu Klubu, zawodników, ich rodziców - bardzo dziękujemy. ...
Read More
Grand Prix edycja zimowa. Turniej pierwszy

Grand Prix edycja zimowa. Turniej pierwszy

W styczniu 2024 r. został rozegrany pierwszy turniej edycji zimowej turniejów szachów szybkich dla klas drugich. Klasyfikacją końcowa pierwszego turnieju była następująca: Lysychenko Makar, Soroko Tymon, Draber Wiktor. Wśród dziewcząt najwyższy wynik uzyskała Bazylewicz Magdalena. W ramach cyklu zostaną rozegrane 4 turnieje. W każdym z nich uczestnicy zdobywają pkt., które sumowane na koniec cyklu pozwolą wskazać zwycięzców. Punktacja Gran Prix za każdy turniej:1 miejsce 10 pkt, 2 miejsce 9 pkt, 3 miejsce 8 pkt.... ...
Read More
Turniej Mikołajkowy

Turniej Mikołajkowy

Od września 2023 r. klasy drugie Szkoły Podstawowej realizowały, jako zajęcia dodatkowe, program Polskiego Związku Szachowego „Klub w szkole” realizowanego z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizując założenia programu na cotygodniowych zajęciach dzieci  doskonaliły technikę gry, poznawały kombinacje szachowe, poznawały zasady turniejowe. W sobotę, 9 grudnia 2023 r. drugoklasiści wzięli udział w Turnieju Mikołajkowym. Klasyfikacja końcowa turnieju: Godziątkowski Cezary, Soroko Tymon i Wiktor Draber. Wyróżniona jako dziewczynka została Primel Hanna. Zawody sędziowała p. Karolina Janiszewska.  Nagrody przygotował UKS ZSO Włoszakowice dzięki wsparciu BS Włoszakowice. ...
Read More
Pierwszaki przy szachownicach

Pierwszaki przy szachownicach

Przez ostatnie dwa miesiące roku szkolnego 25 uczniów z klas pierwszych Szkoły Podstawowej we Włoszakowicach spotykało się przy szachownicach w piątkowe popołudnia powtarzając wiadomości i ucząc się rozgrywać trudnej wiedzy jak rozgrywać turnieje szachowe. W ramach zajęć rozegrano trzy turnieje szachów szybkich. Klasyfikacja końcowa: Turniej I: chłopcy  - Mateusz Staszkiewicz, Filip Dutkiewicz, Dorian Romanowski;                  dziewczęta - Zosia Frąckowiak, Hanna Primel, Blanka Rodewald; Turniej II: chłopcy -  Dorian Romanowski, Miron Beba, Nikodem Górczak;                    dziewczęta  - Zosia Frąckowiak, Zosia Flieger,Magdalena Bazylewicz; Turniej III: chłopcy - Makar Lysychenko, Mieszko Kuźniak, Filip Dutkiewicz;                     dziewczynki -  Hanna Primel, Magdalena Bazylewicz, Zosia Frąckowiak. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały jako nagrody drobne  słodycze. Zajęcia zorganizował UKS ZSO Włoszakowice. Za użyczenie pomieszczeń szkolnych w imieniu dzieci bardzo dziękuję panu Jarosławowi Zielonce, dyrektorowi  ZSO Włoszakowice. WWalkowska ...
Read More